llais y sir

Gaeaf 2017

Fforwm Twristiaeth Dan ei Sang

Yn ddiweddar fe gynhaliwyd Fforwm Twristiaeth Sir Ddinbych, a sefydlwyd i ddarparu’r wybodaeth ddiweddar am y diwydiant i fusnesau, myfyrwyr ac unrhyw un arall a Discover Denbighshire Logodiddordeb yn y maes, ac roedd y lle dan ei sang.

Roedd y digwyddiad yn gyfle gwych i gynrychiolwyr rwydweithio a rhannu profiadau, gwybodaeth a syniadau. Roedd y siaradwyr gwadd yn cynnwys Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith; Arweinydd a Chyfarwyddwr Corfforaethol Cyngor Sir Ddinbych; Pro Kitesurfing a Beicio Gogledd Cymru.

Meddai Simon Jones, Perchennog Pro Kitesurfing yn y Rhyl: “Bu i mi fwynhau’r cyfle i amlygu’r gwaith rydym ni’n ei wneud yma yn Pro Kitesurfing a rhannu ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol. Yn amlwg, bydd yr holl ddatblygiadau cyffrous sy’n digwydd yn y Rhyl ar hyn o bryd yn cael effaith fawr ar yr ardal ac rydw i’n gobeithio y gallwn ni i gyd fanteisio arnyn nhw i ddenu mwy o bobl i’n hardal.”

Cafodd y cylch nesaf o gyllid twristiaeth sydd ar gael i helpu’r sector preifat a’r sector cyhoeddus gydweithio i ddatblygu a darparu prosiectau arloesol i gefnogi ‘Blwyddyn y Môr’ Croeso Cymru ei gyhoeddi yn y fforwm gan yr Ysgrifennydd Cabinet.

Cafodd Cynllun Rheoli Cyrchfan Sir Ddinbych ar gyfer 2017-20, sy'n cydlynu'r holl agweddau ar gyrchfan sy’n cyfrannu at brofiad ymwelwyr, hefyd ei lansio yn ystod y fforwm. Mae'r cynllun wedi ei gynhyrchu gan Bartneriaeth Cyrchfan Sir Ddinbych gyda chefnogaeth Cyngor Sir Ddinbych, Croeso Cymru, busnesau sector preifat a'r sector cyhoeddus ehangach.

Tourism Forum Collage

I weld y newyddion twristiaeth diweddaraf a’r Cynllun Rheoli Cyrchfan, ewch i www.darganfodsirddinbych.cymru.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...