llais y sir

Gaeaf 2017

Ysgolion y Sir yn dysgu sgiliau achub bywyd

Mae ysgolion yn Sir Ddinbych wedi bod yn cymryd rhan mewn prosiect partneriaeth i ddysgu sgiliau achub bywyd hanfodol.

Yn ystod mis Hydref, bu partneriaid iechyd proffesiynol amrywiol yn gweithio gydag ysgolion yng Ngogledd Cymru i ddysgu sgiliau achub bywyd a darparu pecynnau codi arian, er mwyn galluogi ysgolion i osod diffibrilwyr.

Nod y prosiect yw lleoli diffibriliwr mewn cabinet y tu allan i ysgolion fel nid yn unig bod gan yr ysgol  fynediad at yr offer achub bywyd hwn mewn argyfwng ataliad cardiaidd, ond bod gan y gymuned gyfan hefyd.

Gyda chefnogaeth Cyngor Sir Ddinbych, mae'r Prosiect Ysgol wedi casglu mwy o fomentwm, gan ddefnyddio defnyddio menter Ambiwlans Cymru "Shoctober" i lansio eu hapêl i ysgolion yn Sir Ddinbych, gan arwain at fwy o ysgolion yn mynd ymlaen i gymryd rhan yn y prosiect parhaus hwn.

Dywedodd Gary Doherty, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, 'Rwyf yn hapus iawn gyda sut mae'r bartneriaeth hon yn gweithio i ddysgu sgiliau achub bywyd a helpu ysgolion i osod diffibrilwyr.'

Mae'r Elusen Cardiaidd cenedlaethol SADS UK yn cefnogi ysgolion yng Ngogledd Cymru i brynu AED, trwy ddarparu pecynnau codi arian am ddim, llwyfannau codi arian ar-lein ac eitemau hyrwyddo i helpu'r ysgol i godi'r arian sydd ei angen arnynt.

Dywedodd y Cardiolegydd Ymgynghorol, Dr Eduardus Subkovas o BIPBC: Yn ystod mis "Shoctober" mae o leiaf 6 o gleifion wedi cael eu derbyn i YGC yn dilyn arestiad cardiaidd y tu allan i'r ysbyty ac mae pob un wedi goroesi oherwydd bod rhywun gerllaw yn gallu helpu.

Os hoffai eich ysgol gymryd rhan neu am ragor o wybodaeth, cysylltwch â SADS UK, e-bost: info@sadsuk.org neu ffoniwch: 01277 811215

Rhos Street Video ShootSchools Saving Lives

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...