llais y sir

Gaeaf 2017

Sylw ar Wobrau Chwaraeon Cymunedol Sir Ddinbych

Mewn seremoni wobrwyo fawreddog ym Mhafiliwn Llangollen ar 9 Tachwedd, fe ddathlodd Sir Ddinbych fedrau rhai o arwyr chwaraeon y sir.Leisure Logo

Cafwyd 150 o enwebiadau a bu’n rhaid i’r panel beirniadu lunio rhestr fer o dri ar gyfer pob categori. Cafodd yr enillwyr eu cyhoeddi ar y noson:- 

          Perfformiwr chwaraeon iau – Sacha Didcote

          Ysbrydoliaeth Ifanc – Jonathan Dawes

          Gwobr Chwaraeon mewn Ysgolion – Ysgol Llywelyn

          Gwobr Chwaraeon Anabledd – Anastasia Blease

          Perfformiwr chwaraeon – Lesley Wilde

          Tîm/clwb y flwyddyn – Clwb Rhedeg Prestatyn – Super Vets

          Hyfforddwr y flwyddyn – Corey Williams

          Gwirfoddolwr y flwyddyn – Izzy Retout

         Cyflawniad oes – Ian Price

Talodd y Cynghorydd Bobby Feeley, Aelod Arweiniol Lles ac Annibyniaeth deyrnged i'r cyfoeth o dalent chwaraeon yn Sir Ddinbych, gan ddweud: "Rwy'n falch iawn o gael bod yn rhan o'r dathliadau yn y seremoni wobrwyo. Roedd safon yr enwebiadau eleni yn rhagorol. Mae’n wych gweld faint o bobl dalentog sydd gennym yma yn Sir Ddinbych. Hoffwn estyn fy llongyfarchiadau i’r holl enillwyr a'r rhai a ddaeth yn ail a thrydydd”.

Mae’r rhan fwyaf o’r rhai a enwebwyd ac enillwyr yn rhoi o’u hamser eu hunain i wella chwaraeon cymunedol yn Sir Ddinbych.   Maent yn gweithio’n agos gyda swyddogion Hamdden Strategol, gan gynnwys y Swyddog Chwaraeon i Bobl Anabl a’r tîm Pobl Ifanc Egnïol

Hoffai Hamdden Sir Ddinbych ddiolch i noddwyr y digwyddiad Alliance Leisure, ynghyd â noddwyr y categorïau Technogym, Gwasanaeth Addysg a Phlant Sir Ddinbych, Tai Cymunedol Sir Ddinbych, Chwaraeon Cymru, Chwaraeon Anabledd Cymru a Threnau Arriva, Prifysgol Glyndŵr a’r rhaglen Llysgennad Ifanc am eu cefnogaeth er mwyn gallu cynnal y digwyddiad. 

I weld y fideos o’r enwebeion a’r enillwyr ewch i sianel You Tube Lles Cymunedol Sir Ddinbych https://www.youtube.com/channel/UC-SXAl1Vcw4Ej3h5liaYnWQ

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...