llais y sir

Gaeaf 2017

1891 Rhyl

Mae bwyty 1891 ym Mhafiliwn Y Rhyl bellach ar agor. Bwyty a bar llawr cyntaf cyfoes a chwaethus wedi'i leoli ar lan y dŵr yn Theatr y Pafiliwn yn Y Rhyl.

AMSERAU AGOR

Iau - Sadwrn 3.30pm tan yn hwyr (bwyd ar gael 4.30pm - 9.30pm)

Sul 12.00pm - 9.00pm (bwyd ar gael 12.00pm - 7.00pm)

 Bydd y bwyty hefyd ar agor pan fydd sioeau mwy ar gael, felly holwch am ddyddiadau unigol.

 Mae ganddynt hefyd ddetholiad o gins arbennig ac amrywiaeth o coctêls a moctêls.

1891 Collage

 

I archebu bwrdd ffoniwch 01745 330000 neu anfonwch e-bost at 1891@sirddinbych.gov.uk. Yn anffodus, ni allant gymryd archebion trwy eu tudalen Facebook.

Dilynwch nhw ar Facebook neu ewch i'w gwefan i gael rhagor o wybodaeth ac i weld eu bwydlenni sampl.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...