llais y sir

Gaeaf 2017

Porth gwybodaeth gynllunio i gymunedau Sir Ddinbych yn fyw ar-lein

 

Mae adnodd a gwybodaeth am ddim ar-lein ar gyfer grwpiau cymunedol a chynghorau dinas, tref a chymuned yn Sir Ddinbych bellach yn fyw.

Mae'r adnodd ar-lein wedi'i greu i helpu grwpiau cymunedol a sefydliadau i gael gafael ar wybodaeth a chyngor y gallant ei ddilyn i wella bywydau ac ansawdd bywyd yn eu cymunedau.

Mae’r manylion ymarferol yn cynnwys:

  • Sut i sefydlu Pwyllgor 
  • Dolenni at dudalen wybodaeth Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC), gan gynnwys gwybodaeth ar gofrestru elusen
  • Tystiolaeth i gefnogi ceisiadau grantiau gan gynnwys Gwefan Asesu Lles Conwy a Sir Ddinbych
  • Dolenni at Gynghorau Gwirfoddol Sirol lleol
  • Dolenni at arianwyr allanol
  • Y manteision o fod â chynllun
  • Dolenni at DEWIS Cymru, Cynllun Datblygu Lleol Sir Ddinbych a gwefannau ystadegau allanol

Dywedodd y Cynghorydd Richard Mainon, Aelod Cabinet Arweiniol Datblygu Isadeiledd Cymunedol: “Mae gwytnwch cymunedol wedi’i nodi fel blaenoriaeth ar draws Sir Ddinbych gyfan gyda’r pwyslais ar gymunedau’n arwain ar lunio eu dyfodol, gan edrych ar yr hyn y gallen nhw eu hunain ei wneud i wella eu cymunedau.

“Mae’r adnodd cynllunio cymunedol hwn ar y we’n darparu’r offerynnau y mae grwpiau a chynghorau dinas, tref a chymuned eu hangen i allu gwireddu eu huchelgeisiau.  

Yn ogystal â’r adnodd am ddim ar-lein, bydd y prosiect hefyd yn cynnig amser a chefnogaeth swyddogion i gymunedau sy’n dymuno creu eu cynlluniau eu hunain a gwneud cais am gyllid, gan eu cyfeirio at ddarparwr grantiau addas. Bydd cymorth ar gael i aelodau hefyd er mwyn iddyn nhw allu cynnig cyngor ac arweiniad i'w cymunedau eu hunain.

 

Gallwch weld y wybodaeth ar-lein ar: www.sirddinbych.gov.uk/cynlluniocymunedol.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...