llais y sir

Gaeaf 2018

Awyr Dywyll

Yn ddiweddar aeth y Tîm AHNE ar daith i AHNE’r Penwynion Gogleddol i ddysgu mwy am eu safle Darganfod yr Awyr Dywyll. Fel y byddwch efallai wedi clywed, mae gan AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy ei huchelgeisiau Awyr Dywyll mawr ei hun! Hoffem wneud cais i’r Gymdeithas Awyr Dywyll ryngwladol (IDA) i gael cydnabyddiaeth swyddogol i ansawdd ein Hawyr Dywyll ni, sydd ymysg y gorau yng Nghymru. 

Fel ni, nid yw AHNE’r Penwynion Gogleddol eto wedi gwneud cais i’r IDA, fodd bynnag maent wedi buddsoddi mewn sawl safle Darganfod yr Awyr Dywyll.

Mae safleoedd Darganfod yr Awyr Dywyll yn llefydd i ffwrdd o’r llygredd golau lleol gwaethaf lle gellir gweld yr awyr yn glir, sydd â mynediad cyhoeddus da ac yn gyffredinol yn llefydd y gellir mynd iddynt ar unrhyw adeg.

Mae dehongli arloesol, hamogau, gwyliau gwylio’r sêr ac arsyllfa ymysg rhai o'r pethau y mae’r North Pennines wedi llwyddo i’w gwireddu fel rhan o’u gwaith Awyr Dywyll – dim pwysau ar AHNE Dyffryn Dyfrdwy a Bryniau Clwyd felly!  

Yn y rhifyn nesaf o Llais y Sir byddwch yn cyfarfod Swyddog Awyr Dywyll newydd Gogledd Cymru, swydd bartneriaeth rhwng tirweddau gwarchodedig Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, AHNE Ynys Môn a Phen Llŷn a ninnau. 

Cefnogwyd y siwrnai ddysgu drwy nawdd Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a noddir drwy Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru ac a weinyddir gan Cadwyn Clwyd.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...