llais y sir

Gaeaf 2018

Cerdyn Hamdden

Mae Cardiau Hamdden yn cynnig gostyngiadau ar weithgareddau yng Nghyfleusterau Hamdden Sir Ddinbych a safleoedd eraill, mae’r cardiau ar gael i oedolion, ieuenctid, myfyrwyr, unigolion dros 60 oed a grwpiau. Os ydych wedi cofrestru fel unigolyn anabl, yn hawlio budd-daliadau diweithdra neu gymhorthdal incwm, efallai y byddwch yn gymwys i dderbyn Cerdyn Hamdden am ddim.

Ewch i http://www.denbighshireleisure.co.uk/ neu gofynnwch i aelod o staff am fanylion.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...