llais y sir

Gaeaf 2018

Y Gwaith o drawsnewid Canolfan Hamdden Y Rhyl wedi ei gwblhau

Fel rhan o fuddsoddiad o £2.5 miliwn gan Hamdden Dinbych yn ei gyfleusterau eleni, mae gweithgareddau ymarfer corff i aelodau Canolfan Hamdden Y Rhyl wedi eu trawsnewid. Mae cwsmeriaid wrth eu boddau â’u canolfan ar ei newydd wedd, a'r gampfa yw’r cyntaf yng Ngogledd Cymru i fod â Skill Line Technogym llawn ar gael. Mae cyfres gyffrous o barthau ffitrwydd, hefyd wedi cael eu creu, ac mae’r ardaloedd newid wedi cael eu adnewyddu at y safonau uchaf.

Mae ystafell a arferai gael ei defnyddio ar gyfer drama ar y safle wedi derbyn gweddnewidiad dramatig er mwyn darparu ardal hyfforddi ymarferol sy’n cynnig offer gwella cydbwysedd, bagiau dyrnu a bocsys plyometrig ymysg pethau eraill. Mae amrywiol offer ar gyfer rhaglen hyfforddi boblogaidd HIT hefyd wedi eu cyflwyno.

Mae rhai sy’n frwd dros seiclo mewn grwpiau hefyd yn mwynhau rhith-ddosbarthiadau newydd yn eu stiwdio seiclo pwrpasol.

Oes gennych chi ddiddordeb ymuno? Cysylltwch â’r Ganolfan ar 01824 712661.   

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...