llais y sir

Gaeaf 2018

Beth sydd nesaf?

Cilfannau parcio di-dâlMeysydd Parcio Ffordd Morley a Gorllewin Stryd Cilmael, Y Rhyl

Yn dilyn llwyddiant y cilfannau parcio di-dâl am 1 awr yn Ninbych a Rhuthun, byddwn yn lledaenu’r cynllun i’r Rhyl. Bydd y cilfannau ym Maes Parcio Gorllewin Stryd Cilmael a Maes Parcio Ffordd Morley. Bydd y cilfannau'n cael eu marcio fel rhai parcio di-dâl gydag arwyddion cysylltiedig.

Peiriannau talu ac arddangos newydd

Byddwn yn disodli 14 o’n peiriannau talu ac arddangos presennol cyn diwedd Mawrth 2019. Bydd y peiriannau newydd yn cynnig talu trwy gerdyn. Y meysydd parcio a nodwyd ar gyfer y peiriannau newydd yw:

 • Ward y Ffatri, Dinbych
 • Heol y Dwyrain, Llangollen
 • Heol y Farchnad, Llangollen
 • Heol y Felin, Llangollen
 • Heol y Parc, Rhuthun
 • Ffordd Llys y Nant (Canolog), Prestatyn
 • Cefn Nova, Prestatyn
 • Rhodfa’r Brenin, Prestatyn
 • Ffordd Morley, Y Rhyl
 • Gorsaf Drenau, Y Rhyl
 • Crispin Yard, Rhuthun

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...