llais y sir

Gwaith Gwella Maes Parcio Stryd y Dyffryn, Dinbych

Rydym yn bwriadu gwella ein holl feysydd parcio yn ystod y 5 mlynedd nesaf i’w gwneud yn fwy ystyriol o drigolion ac ymwelwyr â’n trefi. Yn ddiweddar, gwnaethom rywfaint o waith gwella ar Faes Parcio Stryd y Dyffryn yn Ninbych. Roedd gwaith yn cynnwys gosod peiriant talu ac arddangos newydd, bwrdd prisiau a gwneud y maes parcio’n fwy hygyrch i bobl gyda llai o symudedd. Isod mae rhai ffotograffau o’r gwaith ar ôl ei orffen.

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid