llais y sir

Gaeaf 2018

Meysydd Parcio Ffordd Llys y Nant (Canolog) a Rhodfa Rhedyn, Prestatyn

O 1af Ionawr 2019 bydd prisiau newydd yn berthnasol yn y meysydd parcio uchod. Y prisiau newydd yw:

  • Hyd at 4 awr – am ddim (Cyngor Tref Prestatyn sy’n noddi hyn)
  • Dros 4 awr – £3.50

Fe all cwsmeriaid sy’n defnyddio’r meysydd parcio hyn bob dydd brynu hawlenni o Siop Un Alwad Prestatyn ac mae dewisiadau ychwanegol ar gyfer gwneud cais i’w gael ar ein gwefan >>> www.sirddinbych.gov.uk/parcio.

Prosiect cyfnewid byrddau prisiau

Yn fuan, byddwn yn dechrau prosiect i adnewyddu ein holl fyrddau prisiau. Mae enghraifft o’r bwrdd prisiau newydd i’w weld isod.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...