llais y sir

Gwasanaethau Parcio

Gwaith Gwella Maes Parcio Stryd y Dyffryn, Dinbych

Rydym yn bwriadu gwella ein holl feysydd parcio yn ystod y 5 mlynedd nesaf i’w gwneud yn fwy ystyriol o drigolion ac ymwelwyr â’n trefi. Yn ddiweddar, gwnaethom rywfaint o waith gwella ar Faes Parcio Stryd y Dyffryn yn Ninbych. Roedd gwaith yn cynnwys gosod peiriant talu ac arddangos newydd, bwrdd prisiau a gwneud y maes parcio’n fwy hygyrch i bobl gyda llai o symudedd. Isod mae rhai ffotograffau o’r gwaith ar ôl ei orffen.

Beth sydd nesaf?

Cilfannau parcio di-dâlMeysydd Parcio Ffordd Morley a Gorllewin Stryd Cilmael, Y Rhyl

Yn dilyn llwyddiant y cilfannau parcio di-dâl am 1 awr yn Ninbych a Rhuthun, byddwn yn lledaenu’r cynllun i’r Rhyl. Bydd y cilfannau ym Maes Parcio Gorllewin Stryd Cilmael a Maes Parcio Ffordd Morley. Bydd y cilfannau'n cael eu marcio fel rhai parcio di-dâl gydag arwyddion cysylltiedig.

Peiriannau talu ac arddangos newydd

Byddwn yn disodli 14 o’n peiriannau talu ac arddangos presennol cyn diwedd Mawrth 2019. Bydd y peiriannau newydd yn cynnig talu trwy gerdyn. Y meysydd parcio a nodwyd ar gyfer y peiriannau newydd yw:

 • Ward y Ffatri, Dinbych
 • Heol y Dwyrain, Llangollen
 • Heol y Farchnad, Llangollen
 • Heol y Felin, Llangollen
 • Heol y Parc, Rhuthun
 • Ffordd Llys y Nant (Canolog), Prestatyn
 • Cefn Nova, Prestatyn
 • Rhodfa’r Brenin, Prestatyn
 • Ffordd Morley, Y Rhyl
 • Gorsaf Drenau, Y Rhyl
 • Crispin Yard, Rhuthun

Meysydd Parcio Ffordd Llys y Nant (Canolog) a Rhodfa Rhedyn, Prestatyn

O 1af Ionawr 2019 bydd prisiau newydd yn berthnasol yn y meysydd parcio uchod. Y prisiau newydd yw:

 • Hyd at 4 awr – am ddim (Cyngor Tref Prestatyn sy’n noddi hyn)
 • Dros 4 awr – £3.50

Fe all cwsmeriaid sy’n defnyddio’r meysydd parcio hyn bob dydd brynu hawlenni o Siop Un Alwad Prestatyn ac mae dewisiadau ychwanegol ar gyfer gwneud cais i’w gael ar ein gwefan >>> www.sirddinbych.gov.uk/parcio.

Prosiect cyfnewid byrddau prisiau

Yn fuan, byddwn yn dechrau prosiect i adnewyddu ein holl fyrddau prisiau. Mae enghraifft o’r bwrdd prisiau newydd i’w weld isod.

Hysbysebu ar gefn ein tocynnau Talu ac Arddangos

Fe fydd gan y Cyngor rhai cyfleoedd i fusnesau hysbysebu ar gefn ein tocynnau talu ac arddangos. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â James Parson ar 01824 706889 neu e-bostiwch ef ar james.parson@sirddinbych.gov.uk.

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid