llais y sir

Gaeaf 2018

Parciau Ailgylchu: Oriau agor dros y Nadolig

PARCIAU AILGYLCHU

Bydd y cyfleusterau Parc Ailgylchu parhaol yn Ninbych, y Rhyl a Rhuthun ar agor i’r cyhoedd bob dydd yn ôl yr arfer ar wahân i 25 Rhagfyr, 26 Rhagfyr ac 1 Ionawr. Oriau agor y gaeaf yw:

Dinbych a Rhuthun: Dydd Llun i ddydd Gwener 10am- 4pm. Dyddiau’r penwythnos 9am – 4pm.

Y Rhyl: Bob dydd 10am - 6pm.

AILGYLCHU - CORWEN A LLANGOLLEN

Bydd y gwasanaethau ailgylchu ar ddydd Sadwrn ym Maes Parcio’r Pafiliwn, Llangollen, yn digwydd yn ôl yr arfer ar ddydd Sadwrn 22 Rhagfyr.

Fodd bynnag, ni fydd gwasanaethau bore Sadwrn o gwbl ar 29 Rhagfyr nac ychwaith ar 5 Ionawr 2019. Y rheswm dros hyn yw y bydd yr holl staff a cherbydau sydd ar gael yn gweithio mewn mannau eraill o ganlyniad i’r rhaglen ailgylchu ac ysbwriel ddiwygiedig.

Bydd gwasanaethau ailgylchu yn ailgychwyn ar Sadyrnau yn unol â’r arfer yng Nghorwen ar 19 Ionawr rhwng 9 ac 11am ac yn Llangollen ar 12 Ionawr rhwng 9 ac 11am.

AILGYLCHU MASNACHOL A CHASGLIADAU SBWRIEL

Bydd gwasanaethau busnesau gan Gyngor Sir Ddinbych yn dilyn yr un patrwm heb ei newid â’r gwasanaethau i gartrefi (gweler isod).

DYDDIAD CASGLU ARFEROL DYDDIAD CASGLU NEWYDD
Dydd Llun 24 Rhagfyr aros yr un fath Dydd Llun 24 Rhagfyr
Dydd Mawrth 25 Rhagfyr newid i Dydd Mercher 26 Rhagfyr
Dydd Mercher 26 Rhagfyr newid i Dydd Iau 27 Rhagfyr
Dydd Iau 27 Rhagfyr newid i Dydd Gwener 28 Rhagfyr
Dydd Gwener 28 Rhagfyr newid i Dydd Sadwrn 29 Rhagfyr
Dydd Llun 31 Rhagfyr aros yr un fath Dydd Llun 31 Rhagfyr
Dydd Mawrth 1 Ionawr 2019 newid i Dydd Mercher 2 Ionawr
Dydd Mercher 2 Ionawr newid i Dydd Iau 3 Ionawr
Dydd Iau 3 Ionawr newid i Dydd Gwener 4 Ionawr
Dydd Gwener 4 Ionawr newid i Dydd Sadwrn 5 Ionawr

YMHOLIADAU

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y trefniadau casglu dros gyfnod yr ŵyl, cysylltwch â Thîm Gwasanaeth Cwsmeriaid Cyngor Sir Ddinbych ar 01824 706000. 

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...