llais y sir

Gaeaf 2018

Hosbis i elwa o gasgliad gwasanaeth carolau

Diolch i’r rheiny ohonoch fynychodd ein gwasanaeth carolau elusennol ac ein helpu ni i gasglu £400 tuag at Hosbis Sant Cyndeyrn.

Roedd y gwasanaeth, a gynhaliwyd yn Eglwys Plwyf Llanelwy yn cynnwys perfformiadau gan Côr Cytgan Clwyd, Côr Sain y Sir (yn cynnwys staff y Cyngor), unawdydd Owain John o Ysgol Glan Clwyd, y delynores Angharad Huw o Ysgol Brynhyfryd a pherfformiad difyr gan Gerddoriaeth Sir Ddinbych Ensemble pres cydweithredol i orffen y gwasanaeth.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Scott, Cadeirydd y Cyngor: "Mae ein gwasanaeth carol wedi sefydlu ers ei hun fel un o wasanaethau cyntaf tymor y carolau. Roedd yn noson wirioneddol hudol, yn cynnwys perfformiadau traddodiadol a modern. Cyflwynodd staff a chynghorwyr stori'r Nadolig trwy ddarlleniadau ac roedd yr eitemau cerddorol yn diddanu'r gynulleidfa ac yn ychwanegu rhywbeth arbennig at y noson.

"Hoffwn ddiolch i bawb am eu cyfraniadau hael ac edrychwn ymlaen at basio'r casgliad ymlaen i Hosbis Sant Cyndeyrn.

Ensemble Cerddoriaeth Sir Ddinbych

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...