llais y sir

Gaeaf 2018

Mae casgliadau gwastraff ac ailgylchu'n parhau drwy gydol y Nadolig

Am fod Dydd Nadolig ar ddydd Mawrth eleni, bydd y mwyafrif o breswylwyr Sir Ddinbych yn cael fod eu dyddiau casglu ailgylchu ac ysbwriel yn newid dros yr ŵyl. Preswylwyr sydd yn derbyn casgliad ar ddyddiau Llun fel arfer yw’r unig rai na fydd yn cael eu heffeithio.Bin with snow

Nodir y newidiadau i’r rhaglen gasgliadau dros gyfnod y Nadolig isod.

Caiff tanysgrifwyr i'r gwasanaeth casglu gwastraff o'r ardd eu hatgoffa y bydd casgliadau’n digwydd dros gyfnod y gwyliau.

Mae manylion llawn y dyddiau casglu ar y calendrau a ddosbarthwyd yn ystod mis Tachwedd, neu mae modd dod o hyd iddynt ar win gwefan.

DYDDIAD CASGLU ARFEROL DYDDIAD CASGLU NEWYDD
Dydd Llun 24 Rhagfyr aros yr un fath Dydd Llun 24 Rhagfyr
Dydd Mawrth 25 Rhagfyr newid i Dydd Mercher 26 Rhagfyr
Dydd Mercher 26 Rhagfyr newid i Dydd Iau 27 Rhagfyr
Dydd Iau 27 Rhagfyr newid i Dydd Gwener 28 Rhagfyr
Dydd Gwener 28 Rhagfyr newid i Dydd Sadwrn 29 Rhagfyr
Dydd Llun 31 Rhagfyr aros yr un fath Dydd Llun 31 Rhagfyr
Dydd Mawrth 1 Ionawr 2019 newid i Dydd Mercher 2 Ionawr
Dydd Mercher 2 Ionawr newid i Dydd Iau 3 Ionawr
Dydd Iau 3 Ionawr newid i Dydd Gwener 4 Ionawr
Dydd Gwener 4 Ionawr newid i Dydd Sadwrn 5 Ionawr

YMHOLIADAU

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y trefniadau casglu dros gyfnod yr ŵyl, cysylltwch â Thîm Gwasanaeth Cwsmeriaid y Cyngor Sir ar 01824 706000.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...