llais y sir

Gaeaf 2018

Cofiwch am gynllun Parcio Am Ddim Ar ôl Tri y Cyngor

Rydym yn eich atgoffa bod cynllun parcio am ddim ar ôl 3pm bob dydd tan 31 Rhagfyr yn cymryd lle eto eleni, i annog mwy o bobl i ddefnyddio eu stryd fawr leol i siopa yn ystod y cyfnod cyn y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd.

Mae’r fenter yn weithredol  yn y meysydd parcio canlynol:

Corwen:  Lôn Las

Dinbych; Lôn y Goron, Ward y Ffatri, Lôn y Post, Stryd y Dyffryn

Llangollen: Stryd y Dwyrain, Stryd y Neuadd, Stryd y Farchnad, Stryd y Felin.

Prestatyn: Stryd Fawr Isaf, Swyddfa’r Post, Gorsaf Drenau.

Rhuddlan: Stryd y Senedd

Y Rhyl: Ffordd Morley, Stryd y Frenhines, Neuadd y Morfa (mannau parcio i’r anabl), Tŵr Awyr, Stryd Gorllewin Cinmel

Rhuthun: Crispin Yard, : Lôn Dogfael, Stryd y Farchnad, Stryd y Parc, Stryd y Rhos, Sgwâr Sant Pedr, Troed y Rhiw

Llanelwy: Lawnt Fowlio

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...