llais y sir

Gaeaf 2018

Gwelliannau i Gludiant Cyhoeddus yn Ardal Bryneglwys

Mae gyrwyr y Cyngor Sir ar gael i breswylwyr yn ardaloedd Bryneglwys a Llandegla sydd yn dibynnu ar wirfoddolwyr ar hyn o bryd ar gyfer siwrneiau cludiant cyhoeddus hanfodol. 

Bydd y gwasanaeth ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 0930 a 1430 i breswylwyr lleol yn bennaf i gysylltu yn Llandegla i’r gwasanaeth bws X51 i deithio ymlaen i Ruthun neu’r Wyddgrug.  Gall siwrneiau eraill fod ar gael hefyd yn cynnwys cludiant uniongyrchol i Ruthun.

Gofynnir i deithwyr gyfrannu £2 tuag cost taith dychwelyd.  Darperir y gwasanaeth hwn gyda chymorth Partneriaeth Gymunedol De Sir Ddinbych. 

I drefnu lle, dylai teithwyr gysylltu â Phartneriaeth Gymunedol De Sir Ddinbych ar 01490 266004 hyd at 1500 ar y diwrnod cyn teithio. Er mwyn teithio ar ddydd Llun, mae’n rhaid trefnu lle ar y dydd Gwener blaenorol.  Mae’n rhaid i’r siwrneiau fod o fewn canllawiau’r cynllun sydd ar gael o Bartneriaeth Cymunedol De Sir Ddinbych drwy ffonio'r rhif uchod, neu Gludiant Teithwyr Cyngor Sir Ddinbych (01824 706982).  Mae pob siwrnai o dan gynllun y Cyngor yn destun i amodau teithio ac argaeledd gyrwyr (h.y. gellir defnyddio gyrwyr mewn ardaloedd eraill).  Mae’r cyngor yn parhau i ddarparu cyswllt tacsi dychwelyd ar ddydd Llun, dydd Mercher a dydd Sadwrn ar gyfer unrhyw breswylydd o Fryneglwys am 0925 i Landegla i ddal y bws X51 i Wrecsam.  Caiff ei weithredu gan Tacsis AAA o Rhuthun ac ni fydd angen i deithwyr ei archebu: bydd yn cael ei weithredu heb yr angen i ffonio'r gweithredwr ymlaen llaw.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...