llais y sir

Treftadaeth

Ymweliadau drwy’r gaeaf i Garchar Rhuthun a Nantclwyd Y Dre

Ruthin GaolNantclwyd y Dre

Mae Amgueddfa Carchar Rhuthun a Gerddi a Tŷ Nantclwyd y Dre (Rhuthun) ar agor i deithiau preifat neu grwpiau arbennig neu digwyddiadau arbennig trwy'r gaeaf (pan fyddant ar gau ar gyfer ymweliadau cyffredinol).

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth / i archebu yn: heritage@sirddinbych.gov.uk neu ffoniwch 01824 706868.

Teithiau sain newydd ar gyfer 2019 yng Ngharchar Rhuthun a Phlas Newydd (Llangollen)

Interactive Tours

Mae ymwelwyr â Phlas Newydd (Llangollen) a Carchar Rhuthun wedi mwynhau teithiau sain rhyngweithiol yn y safleoedd hanesyddol hyn ers blynyddoedd. Fodd bynnag, mae gwybodaeth newydd am hanes yr adeiladau a'r bobl a ddefnyddiodd nhw wedi ysgogi prosiect a ariennir gan grant i ychwanegu mwy o straeon i'r teithiau a newid i dechnoleg symlach a mwy ysgafn. Byddant hefyd yn cynnwys taith i blant yn arbennig i ymwelwyr iau, sy'n cynnwys adrodd straeon hwyliog a rhyngweithiol a chwis addysgol ... mwy i'r plant ei wneud tra bod yr oedolion yn mwynhau eu hymweliad!

Bydd y system deithiau sain newydd yn fyw ar gyfer tymor 2019.

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid