llais y sir

Ymweliadau drwy’r gaeaf i Garchar Rhuthun a Nantclwyd Y Dre

Ruthin GaolNantclwyd y Dre

Mae Amgueddfa Carchar Rhuthun a Gerddi a Tŷ Nantclwyd y Dre (Rhuthun) ar agor i deithiau preifat neu grwpiau arbennig neu digwyddiadau arbennig trwy'r gaeaf (pan fyddant ar gau ar gyfer ymweliadau cyffredinol).

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth / i archebu yn: heritage@sirddinbych.gov.uk neu ffoniwch 01824 706868.

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid