llais y sir

Gaeaf 2018

Gwasanaeth Dosbarthu Taflenni Twristiaeth

Rydym yn cynnal gwasanaeth dosbarthu taflenni twristiaeth chwarterol yn rhad ac am ddim er mwyn i fusnesau archebu taflenni a phamffledi. Cynhyrchwyd y wybodaeth hon i annog ymwelwyr i'r ardal, ac i wella eu profiad pan fyddant yma.Tourism Leaflets

Mae'r cynnyrch yn cynnwys:

  • Taflenni Llwybrau Tref
  • Taflen 5 Taith
  • Anturiaethau Digidol Sir Ddinbych
  • Pamffled Canolfan Grefft Rhuthun
  • Taflen Treftadaeth

Pwy sy'n gallu eu harchebu?

Gallwch archebu gan y gwasanaeth dosbarthu taflenni os yw eich busnes wedi’i leoli yn, ac o amgylch, Gogledd Ddwyrain Cymru ac eich bod yn dod i gysylltiad ag ymwelwyr.

Sut i archebu?

Gallwch archebu gan ein Gwasanaeth Dosbarthu Taflenni Twristiaeth ar-lein. Byddwn yn trefnu bod ein cwmni dosbarthu yn danfon atoch, yn rhad ac am ddim. 

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Bydd ein cwmni dosbarthu yn danfon stoc atoch yn yr wythnos yn dilyn y dyddiad cau.  Os nad ydych yn derbyn eich taflenni o fewn 2 wythnos o’r dyddiad cau anfonwch e-bost at twristiaeth@sirddinbych.gov.uk 

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...