llais y sir

Ardal Dinbych: Ysgol Twm o'r Nant, Dinbych

Wedi agor mis Medi 2014

 Cost: £1.4m

Ariannwyd gan Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru

Darparpodd y prosiect estyniad tair ysafell dosbarth yng nghefn y safle ac adnewyddiad rhai rhannau o’r ysgol a neuadd yr ysgol.

Nod y prosiect oedd cael gwared ar ystafelloedd symudol a diwallu’r angen cynyddol am Addysg Cyfrwng Gymreg.

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid