llais y sir

Ardal Prestatyn: Ysgol y Llys, Prestatyn

Agorwyd mis Medi 2014

 Cost: £2.8m

 Ariannwyd gan Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru

 Gyda chynnydd mewn galw am Addysg Cyfrwng Cymraeg darparodd y prosiect hwn estyniad wyth ystafell dosbarth a gwaith adnewyddu er mwyn darparu ar gyfer anghenion y dyfodol.

Gyda chwblhad y prosiect bu modd cael gwared ar ddosbarthiadau symudol o’r safle.

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid