llais y sir

Ardal Rhuthun: Ysgol Stryd y Rhos / Ysgol Pen Barras

Agorwyd mis Ebrill 2018

 Cost: £11.3m

Ariannwyd gan Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o’r Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif

Yn sgil y prosiect hwn symudodd Ysgol Stryd Rhos ac Ysgol Pen Barras i safle newydd pwrpasol mewn amgylchedd modern.

Disodlodd yr ysgol newydd yr hen safle a oedd yn orlawn ac yn cynnwys sawl adeilad symudol.

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid