llais y sir

Dyffryn Dyfrdwy: Ysgol Dyffryn Iâl, Llandegla

Agorwyd yr ysgol ym mis Tachwedd 2013

Cost: £900k

 Ariannwyd gan y Cyngor Sir.

 Roedd y prosiect yn cynnwys codi adeilad newydd ar gyfer addysgu a dysgu sy’n cyffinio â neuadd y pentref. Mae hyn wedi galluogi’r ysgol i weithredu o un safle mewn ystafelloedd dosbarth pwrpasol.

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid