llais y sir

Ysgol Carreg Emlyn, Clocaenog

I agor yn yr haf 2019

 Cost: £5m

Ariannwyd gan Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o’r Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Mae ysgol safle sengl newydd ar gyfer Ysgol Carreg Emlyn yn cael ei hadeiladu ym Mhentref Clocaenog, yn lle’r adeiladau presennol yng Nghyffylliog a Chlocaenog. Mae Ysgol Carreg Emlyn wedi bod yn weithredol ar safle Clocaenog a Chyffylliog ers i’r ddwy ysgol gael eu cyfuno yn 2014.

Dechreuodd y prif gontractwr, Wynne Construction waith ar y safle ym mis Mai 2018 ac yn ystod y gwaith mae staff a disgyblion wedi ymweld â’r safle ar gerrig milltir allweddol er mwyn gweld y cynnydd.

Bydd y safle newydd yn cynnwys ystafelloedd dosbarth newydd, ardaloedd dysgu ychwanegol, neuadd, ystafell gymunedol, ardaloedd chwarae awyr agored, mynedfa newydd ar gyfer cerbydau a maes parcio gyda man gollwng.

Mae’r prosiect yn dilyn yr amserlen gyda'r gwaith adeiladu erbyn hyn ar y camau olaf a disgwylir y bydd y disgyblion yn symud i’r safle newydd yn ystod tymor yr haf 2019.

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid