llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 2

Busnesau dan Arweiniad y Gymuned a Chynigion Cyfranddaliadau Cymunedol: beth yw’r Opsiynau?

Hoffai Cyngor Sir Ddinbych a Chyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych eich gwahodd i’r digwyddiad canlynol 

Busnesau dan Arweiniad y Gymuned a Chynigion Cyfranddaliadau Cymunedol: beth yw’r Opsiynau?

Dydd Iau 16 Mai 2019 9.30am – 2pm

Neuadd Tref Dinbych, Lôn Crown, Dinbych, LL16 3TB 

Gall busnesau dan arweiniad y gymuned a chynigion cyfranddaliadau cymunedol drawsnewid ardaloedd, gan alluogi pobl leol i fynd i’r afael â heriau mawr fel unigrwydd a phrinder gwasanaethau. Pobl yn y gymuned sy’n rheoli’r rhain, ac mae’r holl fasnachu’n digwydd yn bennaf er budd y gymuned.

Yn y digwyddiad hwn cyflwynir cyngor arbenigol gan Ganolfan Cydweithredol Cymru a’r dysg a rannwyd ar sail enghreifftiau lleol o arferion da, i roi darlun gwerth chweil o’r gwahanol ddewisiadau y gellid eu hystyried.

Byddwn hefyd yn cynnal ffair wybodaeth yn y digwyddiad, a bydd pobl o’r mudiadau canlynol wrth law i gael sgwrs am eich syniadau a’r cymorth y gallent ei gynnig gan gynnwys: Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych, Canolfan Gydweithredol Cymru, Pub is the Hub, Sefydliad Plunkett, Cwmnïau Cymdeithasol Cymru a Cadwyn Clwyd.

Darperir lluniaeth ysgafn. 

Mae'r digwyddiad hwn ar gyfer Aelodau Cynghorau Tref, Dinas a Chymunedau, Cynghorwyr Sir ac aelodau o grwpiau gwirfoddol sydd â diddordeb mewn archwilio busnesau a arweinir gan y gymuned. 

Os nad ydych yn aelod o grŵp gwirfoddol, ond yn breswylydd yn Sir Ddinbych sydd â diddordeb mewn mynychu, cysylltwch â ni.

Mae gofyn i chi gadarnhau a fyddwch chi’n dod neu beidio drwy anfon e-bost at fran.rhodes@sirddinbych.gov.uk.  Nodwch fod tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn yn brin, felly cofrestrwch eich diddordeb cyn gynted â phosibl er mwyn osgoi cael eich siomi.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...