llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 2

Cadarnhau ymddangosiad y Typhoon yn Sioe Awyr y Rhyl

Mae'n bleser gan drefnwyr Sioe Awyr y Rhyl eleni gyhoeddi y bydd tîm arddangos Typhoon yr Awyrlu  yn ymddangos yn y sioe awyr agored ar 24 a 25 Awst am y tro cyntaf erioed.

Mae'r Awyrlu wedi cadarnhau y bydd y Lancaster Bomber, Spitfire a Hurricane hefyd yn arddangos, ynghyd â'r Tucano.

Bydd yr arddangosfa hefyd yn cynnwys Tîm Raven - tîm arddangos aerobatig ffurfio sy'n hedfan 5 awyren RV8 Van o Gymru, aerobatig egni uchel gan Steve Carver a Thîm Arddangos Silver Stars y Corfflu Logisteg Frenhinol.

Mae Sioe Awyr y Rhyl yn cael ei chydnabod fel un o'r digwyddiadau gorau o'i bath yn y wlad ac mae disgwyliad mawr i weld beth fydd yn ymddangos. Mae gennym raglen wych ar waith ac mae digwyddiad eleni yn addo atyniad gwych arall i'r miloedd o drigolion ac ymwelwyr a ddisgwylir ar y promenâd.

Bydd ymwelwyr â'r promenâd hefyd yn gallu gweld drostynt eu hunain y buddsoddiad sydd wedi digwydd, gan gynnwys cwblhau adeilad SC2, y parc dŵr blaenllaw a'r atyniad TAG; bwyty 1891 a Theatr y Pafiliwn wedi'i hadnewyddu; dau westy, bar a charfri newydd sbon, yn ogystal ag ailwampio'r maes parcio Canolog (y maes parcio tanddaearol gynt).

Bydd y rhestr lawn ar gyfer y Sioe Awyr yn cael ei datgelu maes o law. I weld y newyddion a'r diweddariadau diweddaraf ewch i www.sirddinbych.gov.uk/sioeawyryrhyl

Trefnir y digwyddiad gan y Cyngor, mewn partneriaeth â Chyngor Tref y Rhyl.

Hawlfraint:  Gavin Smith

 

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...