llais y sir

Gwobrau Chwaraeon Sir Ddinbych 2019

Bydd Gwobrau Chwaraeon Sir Ddinbych 2019 yn cael eu cynnal eleni yn Theatr Pafiliwn Y Rhyl a Bwyty 1891 ar ddydd Iau 7fed o Dachwedd.

Bydd y digwyddiad yn arddangos ac yn gwobrwyo'r prif lwyddiannau ym maes chwaraeon yn Sir Ddinbych dros y flwyddyn ddiwethaf.

Bydd yr enwebiadau yn agor yn fuan ar-lein drwy wefan y Cyngor Sir.

I gael rhagor o wybodaeth am y gwobrau, gan gynnwys gwybodaeth am ein pecynnau nawdd, cysylltwch â Sian Bennett, Rheolwr Iechyd a Lles drwy e-bost sef sian.bennett@sirddinbych.gov.uk neu drwy ffonio 01824 712710.

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid