llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 2

Teulu o Ddyffryn Clwyd yn cefnogi’n hymgyrch gwastraff bwyd

Mae teulu o bump o Ddyffryn Clwyd yn ymuno â'r Cyngor i annog mwy o bobl yn y sir i ailgylchu eu gwastraff bwyd.

Mae Lucy Owens a'i gŵr Sion a'u plant Betrys (7), Roly (4) a Cled (1) yn byw yn Rhewl ger Rhuthun ac wedi cytuno i ymuno ag ymgyrch y Cyngor i annog mwy o bobl i ailgylchu eu gwastraff bwyd, cyn newidiadau i'r gwasanaeth ailgylchu a chasglu gwastraff, a ddisgwylir yn 2021.

Dros y misoedd nesaf, bydd y teulu yn rhannu eu profiadau a'u syniadau am ailgylchu bwyd trwy gyfrifon cyfryngau cymdeithasol Sir Ddinbych, gwefan y Cyngor a thrwy greu cyfres o fideos.

Mae Lucy yn gefnogwr brwd o faterion amgylcheddol ac yn siarad ag ysgolion a grwpiau cymunedol: “Rhaid i mi gyfaddef nad ydym bob amser wedi bod yn wych mewn ailgylchu ond dros y chwe mis diwethaf rydym wedi sylweddoli bod yn rhaid i ni wneud rhai newidiadau i'n er mwyn diogelu dyfodol ein plant mewn gwirionedd, felly rydym wedi bod yn ceisio gwneud ein gorau i leihau'r hyn yr ydym yn ei ddefnyddio a'i ailgylchu yn y diwedd.

“Rydym yn defnyddio'r gwasanaeth gwastraff bwyd bob wythnos. Mae'n wasanaeth wythnosol, a gesglir bob wythnos ac ni allaf weld pam na fyddem yn ei ddefnyddio. Dylem i gyd sicrhau bod pethau y byddwn yn eu rhoi yn y biniau glas yn gwbl ailgylchadwy hefyd. “Felly rydym yn defnyddio'r gwastraff bwyd yn bennaf ar gyfer bwyd wedi'i goginio.  Mae'n weddol hawdd, mae'n golygu cymryd yr amser i'w wneud - rwy'n credu y bydd yn beth cadarnhaol.

Dywedodd Sion: “Rydym yn ceisio rhoi cymaint â phosibl yn y biniau glas ac i mewn i'r cadis bwyd oren. Nid yw bob amser yn hawdd ond pan welwch raglenni ar y teledu sy'n dangos yr effaith ar yr amgylchedd a'r byd, mae'n gwneud i chi feddwl ac yn eich annog i wneud cymaint ag y gallwch."

Dywedodd Tony Ward, Pennaeth Gwasanaethau Priffyrdd ac Amgylcheddol: “Rydym wrth ein bodd bod y teulu Owens yn ymuno â'n hymgyrch i hyrwyddo ailgylchu gwastraff bwyd yn y sir. Mae ganddynt agwedd wych at ailgylchu ac rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda nhw dros y misoedd nesaf, i glywed eu profiadau drostynt eu hunain ac i gymryd unrhyw adborth sydd ganddynt i ystyriaeth ”.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...