llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 2

Oes gennych eiddo gwag?

Os ydych yn landlord eiddo yn Sir Ddinbych, drwy ein Cynnig i Landlordiaid, hoffem ddefnyddio eich eiddo am 6 mis i helpu unigolyn neu deulu digartref. 

Gyda’n Cynnig i Landlordiaid, byddwch yn cael:

  • 6 mis o rent ymlaen llaw
  • Blaendal
  • Bydd Cyngor Sir Ddinbych yn rheoli’r eiddo am y 6 mis cyntaf
  • Cymelldaliad ar ddiwedd y 6 mis os bydd y preswylydd yn cymryd drosodd y denantiaeth
  • Cefnogaeth barhaus drwy ein gwasanaethau cefnogi pobl a chynnal tenantiaeth
  • Hyfforddiant barod i rentu yn cael ei gynnig i denantiaid
  • Byddwn yn cefnogi’r bobl rydym yn eu hailgartrefu yn eich eiddo

Am fwy o wybodaeth ewch i'n gwefan.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...