llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 2

Y Cyngor i gynnal digwyddiadau yn ystod Wythnos Gofalwyr 2019

Wythnos 10 - 16 Mehefin fydd Wythnos Gofalwyr pan fydd nifer o ddigwyddiadau'n cael eu cynnal.

Ymgyrch flynyddol yw Wythnos Gofalwyr i godi ymwybyddiaeth o ofalu, i amlygu'r heriau sy’n wynebu gofalwyr di-dâl a chydnabod y cyfraniad y maent yn ei wneud i deuluoedd a chymunedau ar hyd a lled y DU, a’r thema eleni yw Cysylltu Gofalwyr gyda’u Cymunedau.

Mae'r Cyngor wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth a NEWCIS a gofalwyr lleol i ddatblygu cynnyrch newydd ar gyfer gofalwyr sy’n rhoi gwybodaeth iddynt am ffynonellau o gefnogaeth a gwasanaethau lleol.

Mae’r digwyddiad lansio yn cael ei drefnu i gyd-fynd ag Wythnos Gofalwyr, gyda rhagor o fanylion i'w cyhoeddi, gyda sefydliadau trydydd sector hefyd yn cynnal digwyddiadau ar draws y sir.

Fel rhan o’i Gynllun Corfforaethol, mae’r Cyngor wedi ymrwymo i gefnogi gofalwyr drwy wella’r Gwasanaethau sy’n bodoli eisoes a sicrhau bod gofalwyr ifanc, rhieni ac oedolion yn ymwybodol o’r gwasanaethau a’r gefnogaeth sydd ar gael iddynt.

Bydd manylion am ddigwyddiadau’r Cyngor yn cael eu cyhoeddi ym mis Mai a gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am Wythnos Gofalwyr yn www.carersweek.org/about-us-getting-carers-connected

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...