llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 2

Diwrnod Natur Sir Ddinbych yn Nantclwyd y Dre

Mae digwyddiad ar gyfer teuluoedd yn cael ei gynnal yng ngerddi Nantclwyd y Dre hanesyddol yn Rhuthun ddydd Sadwrn, 8 Mehefin. Nod y digwyddiad yw annog y cyhoedd i gyfarfod rhai o’r sefydliadau cadwraeth gwych sy’n gweithio yng Ngogledd Cymru. Mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal gan Wasanaeth Cefn Gwlad Sir Ddinbych, Gwasanaeth Treftadaeth Sir Ddinbych, Bionet a Chyfeillion Nantclwyd y Dre ar y cyd â Phartneriaeth Bioamrywiaeth Cymru fel rhan o Wythnos Natur Cymru 2019.

Trefnwyd y Diwrnod Natur er mwyn darparu llwyfan ar gyfer sefydliadau ac elusennau cadwraeth i egluro pwy ydyn nhw, yr hyn y maen nhw’n ei wneud a sut y gall pobl gymryd rhan yn eu gwaith. Bydd digonedd o weithgareddau ar gyfer y teulu a sgyrsiau drwy gydol y dydd wedi’u hanelu at addysgu plant ac oedolion am y prosiectau cyffrous mae’r sefydliadau a’r elusennau yn rhan ohonynt ar draws Gogledd Cymru a Sir Ddinbych.

Bydd enillydd ac enillwyr grŵp y gystadleuaeth logo Gwenyn Gyfeillgar diweddar, y cymerodd ysgolion o bob rhan o Sir Ddinbych ra ynddi, yn derbyn eu tystysgrifau a'u gwobrau ar y diwrnod. Bydd y plant a’u teuluoedd yn cael eu gwahodd i gymryd rhan yn y digwyddiadau cyffrous sydd wedi eu cynllunio drwy gydol y dydd.

Mae’r digwyddiad ar agor i’r cyhoedd ac anogir teuluoedd i fynychu am ddiwrnod o hwyl ac i ddysgu mwy am sut y mae ein bywyd gwyllt yn cael ei ddiogelu a sut y gallant gyfrannu at y sefydliadau a'r elusennau cadwraeth anhygoel yma! Bydd y digwyddiad yn rhedeg o 10am - 5pm felly cofiwch neilltuo ychydig o amser i ddod draw i ymuno mewn ychydig o hwyl teulu a natur gyfeillgar!

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...