llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 2

Strategaeth Twristiaeth Cymru: ymunwch yn y sgwrs!

Yn 2020, bydd strategaeth dwristiaeth Cymru yn dod i ben ac mae Croeso Cymru yn dechrau meddwl am olynydd iddi. Cyn datblygu blaenoriaethau twristiaeth y dyfodol a’r economi ymwelwyr ehangach yng Nghymru, mae Croeso Cymru yn dymuno cael eich barn felly maent wedi lansio sgwrs ehangach am dwristiaeth yng Nghymru.

Mae’r sgwrs hon wedi dechrau gyda deg cwestiwn allweddol sy'n nodi rhai o heriau mawr y dyfodol i Gymru. Mae ganddynt ddiddordeb yn eich barn am y cwestiynau hyn... p’un a ydych yn ymwelydd, aelod o’r diwydiant twristiaeth neu unrhyw un sy’n byw yng Nghymru.

Fe allwch rhoi eich adborth yma neu e-bostiwch eich barn at dyfodol.twristiaeth@llyw.cymru.

Y dyddiad cau ar gyfer atebion yw 31 Mai 2019.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...