llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 2

Maes parcio Canolog Y Rhyl yn agor ar ôl prosiect adnewyddu mawr

Mae Maes Parcio Canolog Y Rhyl wedi agor ar ôl prosiect adnewyddu mawr i wella arwyddion, dau fynediad newydd i gerddwyr a ramp ychwanegol i wella hygyrchedd, goleuadau newydd, system awyru, a theledu cylch caeedig gwell.

Mae’r gwaith hwn wedi gweddnewid y maes parcio, gan gynnig profiad gwell i breswylwyr ac ymwelwyr y Rhyl.

Mae goleuadau arbed ynni newydd wedi'u gosod yn y maes parcio ac rydym wedi sicrhau bod y maes parcio yn teimlo'n fwy diogel ac yn edrych yn fwy deniadol.

Diolch i bawb am eu hamynedd tra bod y gwaith yn cael ei gyflawni. Nod y rhaglen adfywio presennol ar gyfer y Rhyl yw cynyddu’r nifer o dwristiaid ac ymwelwyr i’r cyrchfan ac mae’r maes parcio yn helpu i ddarparu ar gyfer yr ymwelwyr hynny, a gwella rheolaeth traffig yn y dref.

Mae adfywio’r Rhyl yn rhan o waith y Cyngor i gefnogi lles a ffyniant economaidd yn y sir, a bydd y gwaith hwn yn parhau gydag Uwchgynllun Canol Tref y Rhyl.

Mae peiriannau talu ac arddangos newydd wedi cael eu gosod, sy'n derbyn cardiau ‘chip a phin’ a thaliadau digyswllt yn ogystal ag arian parod.

Dywedodd Nadeem Ahmad, Cadeirydd Ardal Gwella Busnes y Rhyl, a pherchennog Chrome Menswear a'r Jean Emporium: “Rwy’n falch bod y Maes Parcio Canolog sydd newydd ei adnewyddu nawr ar agor.

“Mae llawer o waith caled wedi digwydd i foderneiddio’r maes parcio, gan ddarparu gofod parcio hawdd ei ddefnyddio, a diogel, sy’n cysylltu â’r Stryd Fawr gyda dewisiadau talu amrywiol.”

ORIAU AGOR

8am – 9pm o ddydd Llun i ddydd Iau

8am – 10pm ddydd Gwener a dydd Sadwrn

8am – 7pm ddydd Sul

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...