llais y sir

Asesiad gyrru i'r rhai sydd yn 65 oed a drosodd

Ydych chi'n byw yn Sir Ddinbych ac yn 65 oed a throsodd?

Mae gennych hawl i gael asesiad gyrru am ddim a gynhelir gan Gwasanaeth Asesu Gyrru a Symudedd Cymru.

Os oes diddordeb gennych ac ishio rhagor o wybodaeth, ffoniwch yr adran diogelwch ffyrdd y Sir ar 01824 706946.

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid