llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 3

Yr Haf yng Ngharchar Rhuthun

Mae’r haf yn sicr wedi cyrraedd Carchar Rhuthun!

Yn “Cludwyd!” ar 30 Mai, cafodd ymwelwyr gyfle i fwynhau straeon gan garcharorion a anfonwyd o Garchar Rhuthun i lannau poeth a heriol Awstralia. Doedd llawer o’r carcharorion erioed wedi gadael eu pentrefi o’r blaen, ond bu’n rhaid iddynt ddioddef misoedd mewn llongau cyfyng a budr gyda channoedd o bobl eraill. Wynebodd y rhai a fu’n ddigon ffodus o oroesi’r daith, fywyd caled newydd miloedd o filltiroedd i ffwrdd o’u teuluoedd. Roedd tîm y carchar wedi gwisgo fel carcharorion, a chawsant groeso gan y dorf!

Ar 25 Gorffennaf cynhelir ein digwyddiad “Rwyt ti’n Garcharor”! Dewch i brofi a chael blas o fywyd fel carcharor Fictoraidd yng Ngharchar Rhuthun. Ar ôl cyrraedd fel carcharor newydd, fe gewch eich ‘cofrestru’, cael tynnu eich llun, troi eich llaw at lafur caled a chosbau megis pigo Ocwm (arian am hen raff) a gweithio yn y golchdy. Byddwch yn cwrdd â’r wardeiniaid, yn treulio amser yn y celloedd ac yn blasu bwyd y carchar. Peidiwch â phoeni, dydi amser bath ddim ar yr amserlen ar gyfer y diwrnod hwnnw!

Does dim angen archebu lle ymlaen llaw.

Gwyliau Haf yr Ysgolion

Beth bynnag fo’r tywydd, mae’r carchar yn lle gwych i deuluoedd yn ystod gwyliau’r ysgol – cynhelir gweithgareddau celf a chrefft, llwybrau, cwisiau a heriau i bawb o bob oed bob dydd.

Wythnos Calan Gaeaf!

Ac yn olaf, peidiwch ag anghofio ymweld â Charchar Rhuthun yn ystod Hanner Tymor Calan Gaeaf i gael hwyl ddychrynllyd! (Rhwng dydd Sadwrn 26 Hydref 2019 a dydd Gwener 1 Tachwedd 2019)

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n gwefan yn www.RuthinGaol.com neu dewch o hyd i ni ar Facebook a Twitter.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...