llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 4

Ysgol Crist y Gair yn paratoi i agor

Mae'r cyffyrddiadau gorffen yn cael eu gwneud i Ysgol Gatholig Christ the Word a fydd yn agor i ddisgyblion ym mis Medi, y prosiect diweddaraf a ddatblygwyd gan y Cyngor mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru fel rhan o'r Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Bydd Ysgol Gatholig Crist y Gair, a fydd yn rhan o Esgobaeth Wrecsam, yn disodli Ysgol  Mair ac Ysgol Uwchradd Gatholig Bendigedig Edward Jones a Kier Construction yw'r prif gontractwr.

Cwblhawyd y gwaith adeiladu ar gyfer yr ysgol newydd ym mis Awst ac mae'r broses o ymgartrefu yn y gymuned ddysgu newydd ar y gweill ar gyfer y staff addysgu.

Bydd yr ysgol yn rhannol agored i ddisgyblion ddydd Gwener 6 Medi ar natur raddol gyda'r holl ddisgyblion yn yr ysgol erbyn 10 Medi.

Mae'r Pennaeth newydd Amanda Preston yn edrych ymlaen at weld y tymor newydd ac yn nodi “mae'r wythnosau diwethaf wedi bod yn brysur yn paratoi'r amgylchedd dysgu ar gyfer mis Medi, mae'n amser cyffrous i bawb yn yr ysgol ac ni allwn aros i groesawu'r plant i'n cartref newydd gwych.”

Dywedodd y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, Aelod Arweiniol y Cyngor dros Addysg, Gwasanaethau Plant ac Ymgysylltu â'r Cyhoedd: “Rwy'n falch iawn o weld yr ysgol newydd sbon hon wedi'i chwblhau.

“Bydd Crist y Gair yn darparu amgylchedd dysgu gwych i ddisgyblion â staff yr ysgol, bydd y cyfleuster modern hwn yn gwella dysgu disgyblion ymhellach.

“Mae cefnogi pobl ifanc yn flaenoriaeth i’r Cyngor ac mae’r ysgol hon yn rhan o’r £90miliwn sydd wedi’i fuddsoddi yn ysgolion y sir hyd yn hyn gan gynnwys yr adeilad ysgol newydd gwerth £25miliwn ar gyfer Ysgol Uwchradd y Rhyl ac Ysgol Tir Morfa.”

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...