llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 4

Byddwch yn barod

Mae mis Medi yn Fis Parodrwydd - #30diwrnod30 ffordd – gyda chanolbwynt ar roi cyngor a gwybodaeth i chi ar ystod eang o faterion am eich iechyd a lles.

Mae pob cyngor, Llywodraeth Cymru, y gwasanaethau brys a chwmnïau gwasanaeth wedi ymuno i gynnal ymgyrch cyfryngau cymdeithasol drwy gydol y mis, gan ganolbwyntio ar destun gwahanol bob dydd.

Bob dydd bydd yna gyngor a gwybodaeth ar bob math o bethau – o wiriadau cadw’n ddiogel ac yn iach gan y gwasanaeth tân ac achub, creu cynllun brys i’r cartref, gyrru’n ddiogel, manylion am Dewis Doeth y Gaeaf Hwn, cyngor diogelwch tân, beth i’w wneud os na fydd gennych drydan, cyngor ar ddiogelwch trosedd seibr, gyrru yn y gaeaf a llawer mwy.

Gallwch ddilyn y negeseuon o 1 Medi drwy gyfrif Facebook y Cyngor: www.facebook.com/denbighshirecountycouncil neu trydar: www.twitter.com/denbighshirecc Cymerwch ran yn y drafodaeth drwy ddefnyddio’r hashnod #northwalesresilience

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...