llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 4

Y cyfrif wedi dechrau tan Cyhoeddi’r Eisteddfod

Dewch i weld Seremoni Cyhoeddi Eisteddfod yr Urdd a fydd yn cael ei gynnal ym Mhrestatyn, ddydd Sadwrn 5 Hydref.

Bydd yr orymdaith yn dechrau ar safle canolfan hamdden ac ysgol uwchradd y dref, cyn teithio tuag at y Stryd Fawr ac i lawr tuag at y Nova ac i Gaeau Bastion.

Yno, bydd y Cyngor a llu o sefydliadau eraill yn cynnal gweithgareddau hwyliog i’r teulu cyfan.  Bydd ysgolion yn perfformio ar lwyfan a ddarperir gan yr Urdd.

Dyma gyfle gwych i ddangos Sir Ddinbych ac i gyhoeddi’n swyddogol y bydd yr Eisteddfod yn dychwelyd i’r sir ym mis Mai 2020.

I gael rhagor o wybodaeth am y seremoni cyhoeddi, ewch i: http://www.urdd.org/

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...