llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 4

Cyflwynwch gais am Pass Plus Cymru

Mae Plus Cymru yn rhoi hyfforddiant ychwanegol i yrwyr ifanc i'w helpu i leihau'r risg o ddamweiniau.

Mae’r cwrs yn costio £20 ac i ymuno mae’n rhaid i chi fodloni’r canlynol:

  • bod yn 17 i 25 oed
  • yn meddu ar drwydded yrru lawn
  • wedi pasio'ch prawf o fewn y 12 mis diwethaf
  • byw yng Nghymru

Mae'r sesiwn hyfforddi nesaf ar gyfer Sir Ddinbych ar ddydd Iau 10 Hydref yng Ngorsaf Dân Y Rhyl, Ffordd yr Arfordir, Y Rhyl LL18 3PL. 5.30pm - 8.00pm.

Ewch i Pass Plus Cymru am fwy o wybodaeth.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...