llais y sir

Pwyntiau Siarad: Mae’r hyn sy’n bwysig i chi yn bwysig i ni!

Mae Pwyntiau Siarad yn ffordd wych i gyfarfod a sgwrsio am yr holl wasanaethau gwirfoddol, statudol a lles sydd ar gael yn Sir Ddinbych.

Mae’r staff yn defnyddio dulliau holistaidd i fynd i’r afael ag iechyd a lles er mwyn eich annog a'ch galluogi i gymryd mewn gweithgareddau a grwpiau a derbyn gwasanaethau fydd yn eich helpu i gyrraedd eich canlyniadau lles. Fe all y rhain gynnwys cyfleoedd i ddatblygu sgiliau a gwella rhwydweithiau cymdeithasol yn eich cymuned.

Mae Pwyntiau Siarad yn ganolfannau lles cymunedol sy’n canolbwyntio ar ddarparu gwybodaeth, cyngor a chymorth. Byddwch yn cael gwybod am yr holl wasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a gwirfoddol sydd ar gael i chi’n lleol, yn dibynnu ar yr hyn yr hoffech chi gyflawni.  

Gallwch alw heibio un o’r Pwyntiau Siarad neu, os yw’n well gennych chi, fe allwch chi drefnu apwyntiad drwy gysylltu â’r Tîm Un Pwynt Mynediad ar 0300 456 1000

Cynhelir y sysiynau yn wythnosol (onibai y nodir yn wahanol) yn:

  • Llyfrgell Llanelwy (dydd Llun 9.30am – 11.45am)
  • Llyfrgell y Rhyl (dydd Mawrth 9.30am – 3.30pm)
  • Canolfan Iechyd Llangollen (dydd Mawrth 9.30am – 12.30pm)
  • Llyfrgell Corwen (dydd Mawrth cyntaf y mis 2.00pm – 4.00pm)
  • Llyfrgell Dinbych (dydd Mercher 2.00pm – 4.30pm)
  • Llyfrgell Rhuddlan (dydd Iau 2.00pm – 4.30pm)
  • Llyfrgell Prestatyn (dydd Gwener 9.30am – 1.00pm)
  • Llyfrgell Rhuthun (dydd Gwener 9.30am – 1.00pm)

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Jason Haycocks, Cydlynydd Pwyntiau Siarad a Rhagnodi Cymdeithasol ar 01824 712937 neu drwy e-bost jason.haycocks@sirddinbych.gov.uk

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid