llais y sir

Treftadaeth

Wythnos Calan Gaeaf yng Ngharchar Rhuthun: 26 Hydref– 1 Tachwedd

Mae ysbrydion yn yr awyr nos, a chreaduriaid arswyd yn y cysgodion... mae hi’n adeg honno’r flwyddyn – Wythnos Calan Gaeaf!

Mae Carchar Rhuthun yn agor ei ddrysau i bobl o bob oed gael mwynhau gweithgareddau ysbrydol o fewn waliau iasol y Carchar.

Cymrwch ran yn y gweithgareddau crefft dymhorol a llwybr Calan Gaeaf o amgylch y celloedd ac islawr y carchar Fictoraidd.

Dewch yn gwisgo eich gwisg Calan Gaeaf mwyaf ofnus i deimlo'n rhan o bethau, dewch os ydych yn mentro!

Mae’r holl weithgareddau yn cael eu cynnwys yn y pris mynediad. Dim angen archebu lle. Ar agor rhwng 10am a 5pm rhwng 26 Hydref a 1 Tachwedd (Mynediad olaf am 4pm).

Sylwch y cynghorir i chi wisgo dillad cynnes.

Ymweliadau grŵp ar adeg dawel i Garchar Rhuthun a Nantclwyd y Dre

Bydd Amgueddfa Carchar Rhuthun a Thŷ a Gerddi Nantclwyd y Dre (Rhuthun) yn cau i ymwelwyr cyffredinol ar 30 Medi, ond ar agor ar gyfer ymweliadau yn ystod adegau tawel yn y gaeaf drwy archebu ymlaen llaw.

Gallwch archebu eich taith grŵp preifat, wedi’i arwain gan un o’n harweinwyr gwych, rhan fwyaf o ddiwrnodau yn ystod misoedd y gaeaf ar amser sydd yn gweddu chi (yn ddibynnol ar argaeledd, ffioedd yn berthnasol). Gallwch hefyd hurio ein ystafelloedd cyfnodol (ac arweinwyr) ar gyfer digwyddiadau arbennig.

I drefnu eich ymweliad preifat/ grŵp neu i ymholi ynghylch hurio ar gyfer digwyddiad, cysylltwch â ni ar: heritage@sirddinbych.gov.uk neu ffoniwch 01824 706868.

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid