llais y sir

Ymweliadau grŵp ar adeg dawel i Garchar Rhuthun a Nantclwyd y Dre

Bydd Amgueddfa Carchar Rhuthun a Thŷ a Gerddi Nantclwyd y Dre (Rhuthun) yn cau i ymwelwyr cyffredinol ar 30 Medi, ond ar agor ar gyfer ymweliadau yn ystod adegau tawel yn y gaeaf drwy archebu ymlaen llaw.

Gallwch archebu eich taith grŵp preifat, wedi’i arwain gan un o’n harweinwyr gwych, rhan fwyaf o ddiwrnodau yn ystod misoedd y gaeaf ar amser sydd yn gweddu chi (yn ddibynnol ar argaeledd, ffioedd yn berthnasol). Gallwch hefyd hurio ein ystafelloedd cyfnodol (ac arweinwyr) ar gyfer digwyddiadau arbennig.

I drefnu eich ymweliad preifat/ grŵp neu i ymholi ynghylch hurio ar gyfer digwyddiad, cysylltwch â ni ar: heritage@sirddinbych.gov.uk neu ffoniwch 01824 706868.

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid