llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 5

Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda

Hoffwn ddymuno Nadolig llawen iawn i chi i gyd a blwyddyn newydd hapus, iach a heddychlon.  Dyma gôr staff Sir Ddinbych, Côr Sain y Sir, yn canu 'O Sanctaidd Nos'.  Mae aelodaeth y côr yn bennaf yn rhai sy'n dysgu Cymraeg.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...