llais y sir

Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda

Hoffwn ddymuno Nadolig llawen iawn i chi i gyd a blwyddyn newydd hapus, iach a heddychlon.  Dyma gôr staff Sir Ddinbych, Côr Sain y Sir, yn canu 'O Sanctaidd Nos'.  Mae aelodaeth y côr yn bennaf yn rhai sy'n dysgu Cymraeg.

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid