llais y sir

Paratoi ar gyfer argyfyngau

Mae gan y Cyngor gynlluniau mewn lle i ddelio â thywydd difrifol dros y misoedd nesaf.

Maent yn cynnwys gweithredu polisi ar gyfer graeanu ffyrdd, yn ogystal â rhagolygon tywydd pwrpasol ar gyfer Sir Ddinbych sy’n ein hysbysu ni os allwn ddisgwyl tymereddau isel.

Gallwn hefyd fonitro glawiad a derbyn diweddariadau rheolaidd gan Gyfoeth Naturiol Cymru a’r Swyddfa Dywydd.

Yma, mewn cyfres o fideos, mae Tim Towers o’n Tîm Priffyrdd yn egluro’r prosesau a sut ydym yn paratoi.

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid