llais y sir

Llais y Sir 2020: Rhifyn 1

O Gwmpas

Mae mynd am dro'n ddigymell ar draws gweundir grug yn nanedd y gwynt neu drwy dyffrynnoedd afonydd yn gallu'ch helpu i fwrw'ch blinder, i roi ymdeimlad gwych o dawelwch ichi a'ch rhoi'n ôl mewn cysylltiad â'r chi go iawn.

Ond weithiau efaillai yr hoffech rywbeth ychydig mwy trefnus.  Efallai eich bod yn dyheu am hwyl a chwmni, ac efallai eich bod hyd yn oed am ddod â'r plant efo chi.

Dyna paham ein bod yn cynhyrchu rhaglen digwyddiadau o'r enw "O Gwmpas" bob blwyddyn.  Mae'n orlawn o ddigwyddiadau teuluol, teithiau cerdded tywysedig a phrosiectau ymarferol, ac ni fyddant yn costio ceiniog i chi.

Felly, os ydych ag eisiau gweld bryngaer, hel llus, gwylio meteoryn, dod o hyd i ystlum neu hela rhywfaint o bryfed, llawrlwythwch y llyfryn o'i gwefan.

Mae yna ddigwyddiadau ar gyfer pawb ynddo.  I archebu lle neu i gael gwybod mwy, ffoniwch ni ar 01352 810614 neu e-bostiwch loggerheads.countrypark@sirddinbych.gov.uk.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...