llais y sir

Llais y Sir 2020: Rhifyn 1

Arddangosfa Amgueddfa Corwen

Mae Amgueddfa Corwen yn cynnal arddangosfa newydd ar gyfer 2020 i ddathlu'r artistiaid oedd wedi’u denu gan dirlun Edeyrnion yn ardal Corwen ac mae Prosiect Ein Tirlun Darluniadwy yn cefnogi’r arddangosfa.

Rydym yn gweithio gydag ysgolion lleol i ddatblygu darluniau o’r tirlun.

Mae cystadleuaeth gelf wedi’i chynllunio fel rhan o’r prosiect a digwyddiad peintio tirlun wedi'i drefnu ar gyfer y cyhoedd ar 20 Mehefin.

Dewch draw i’r amgueddfa o’r 29 Chwefror i’r 1 Tachwedd i weld a darganfod mwy am y cymeriadau diddorol sydd wedi’u denu i’r ardal yn y gorffennol!

Am fwy o wybodaeth, ewch i'w gwefan.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...