llais y sir

Llais y Sir 2020: Rhifyn 1

Gwelliannau Rhaeadr y Bedol

Mae prosiect Ein Tirlun Darluniadwy wedi croesawu dechrau ail flwyddyn y ddarpariaeth drwy osod rheiliau treftadaeth newydd yng ngolygfan Rhaeadr y Bedol a mewnlif y gamlas.

Wedi’u creu gan of o Gymru, mae’r rheiliau wedi agor ardal ‘trwyn’ yr olygfan a oedd ar gau i’r cyhoedd yn flaenorol a chreu nodwedd hygyrch a diddorol ar ddechrau 11 milltir Safle Treftadaeth y Byd Dyfrbont a Chamlas Pontcysyllte.

Gwelliannau Rhaeadr y Bedol

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...