llais y sir

Llais y Sir 2020: Rhifyn 1

Mae Eisteddfod yr Urdd ar ei ffordd – gyda llai na 100 o ddiwrnodau i fynd!

Dathlwyd y garreg filltir diwrnod 100 gyda llun yn cael ei dynnu ar y safle ar fferm Kilford ar gyrion Dinbych, yn ogystal â darllediad byw o lyfrgell Dinbych pan berfformiodd plant o Ysgol Pen Barras, Rhuthun.

Nawr, wrth i'r Eisteddfod ddod i'w chyfnodau olaf yn y paratoadau, mae'r Cyngor hefyd yn brysur yn trefnu pabell ar gyfer y maes. Darganfod Sir Ddinbych yw thema'r babell a bydd gennym ddigonedd o weithgareddau a gwybodaeth ar gyfer y teulu cyfan.

Byddwn yn cael trefnu adran celf a chrefft arbennig lle byddwn yn gwahodd plant a phobl ifanc i gymryd rhan yn y gwaith o greu darn o gelf a fydd yn cael ei greu yn ystod y dydd.

Bydd gennym ofod theatr lle gall corau ac unigolion berfformio neu fanteisio ar y cyfle i ymarfer ar gyfer cystadlaethau.

Bydd yna ofod yn hyrwyddo busnesau twristiaeth yn Sir Ddinbych gyda digon yn mynd ymlaen i roi blas i chi o'r hyn sydd ar gael yn y sir.

Ac mae'r gwasanaeth cefn gwlad yn trefnu rhai gweithgareddau i hyrwyddo eu gwaith. Felly, gwyliwch y gofod hwn am fwy o wybodaeth ychydig yn nes at yr amser.

Mae cannoedd o blant a phobl ifanc hefyd yn cymryd rhan flaenllaw yn y paratoadau ar gyfer sioeau grŵp oedran ysgolion cynradd ac uwchradd yr Eisteddfod. Ar y cyfan, mae'n amser prysur.. A rhaid inni beidio ag anghofio'r gefnogaeth aruthrol a gafwyd gan gymunedau Sir Ddinbych. Maent wedi gweithio'n ddiflino i godi arian ar gyfer yr Eisteddfod drwy nifer o ddigwyddiadau a gweithgareddau codi arian.

Dewch i'n gweld ni yn ein pabell fawr – byddai'n wych eich gweld.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...